مهر 1, 1400

همه چیز درباره مفتول مسوار

مفتول مسوار چیست؟ همانطور که از نام مفتول مسوار پیداست، می توانیم دلیل نامگذاری این محصول را در یابیم. مفتول مسوار آلیاژی است که از ترکیب […]
فروردین 29, 1399
مفتول گالوانیزه پارسیس

مفتول گالوانیزه چیست؟ انواع مفتول گالوانیزه و کاربرد آن

مفتول گالوانیزه به دلیل مقاوم بودن آن در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که امروز قرار است در این مقاله، به برخی از آن ها اشاره کنیم. این نوع سیم به دلیل موفقیتی که در طول تولید خود دارد، نزد مصرف کنندگان بسیار محبوب است. کشاورزان از آن برای محصور کردن جهت ایمن سازی، استفاده می کنند و معمولا در مرغ داری ها، بسیار زیاد مورد استفاده قرار می گیرد.

02133983724