بایگانی نویسنده: شیدا عمادی

سیم خاردار حلقوی و کاربردهای آن

سیم خاردار حلقوی یکی از انواع سیم های خارداری است که با تیغ های تیز در فواصل نزدیک به هم، به طور یکنواخت ساخته می شود. سیم خاردار حلقوی به صورت سرد و محکم روی هسته ی فولادی فنری شکلی فشرده می شود که در نهایت برای حمل و نقل و استقرار آسان به شکل […]

02133983724